ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ DOTYK NATKHNENNYA 2019

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс DOTYK NATKHNENNYA 2019 (українською мовою «ДОТИК НАТХНЕННЯ 2019») (надалі – Конкурс) є міжнародним конкурсом для учасників із розробки оригінального дизайн-концепту дверної та меблевої фурнітури на умовах та в порядку, передбаченому даними Правилами Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться з метою надання можливості талановитим і креативним особам заявити про себе в рамках всієї України, продемонструвавши вміння та професіоналізм в сфері предметного дизайну. Популяризація в Україні та за її межами напрямку предметного дизайну та просування українського продукту на новий рівень.

1.3 Основними завданнями Конкурсу є:

 • популяризація дизайну в Україні;
 • виявлення найбільш обдарованих дизайнерів, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, удосконалення професійної майстерності;

1.4. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ» (надалі — Організатор), що знаходиться за адресою: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2-А.

1.5. Конкурс є відкритим для участі всіх бажаючих відповідно до п. 1.8 правил цього Конкурсу. Конкурс проводиться на території України відповідно до цих Правил проведення Конкурсу та чинного законодавства України. Більш детальну інформацію про Конкурс можна знайти в Інтернеті на сайті ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ» www.mvm.ua.

УВАГА! Не визнаються Учасниками Конкурсу та не можуть брати участь в ньому власники та працівники Організатора, власники та співробітники рекламних агентств та інших організацій, причетних до проведення Конкурсу, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Конкурсу.

1.6. Конкурс проводиться в період з 16.10.2019 до 20.03.2020 та складається з наступних етапів:

І етап – з 16.10.2019 до 31.01.2020 (включно) — прийом конкурсних робіт для участі в Конкурсі. Роботи, що подані після закінчення вказаного терміну, до Конкурсу не приймаються.

ІІ етап – з 01.02.2020 по 04.02.2020 (включно) — розгляд конкурсних робіт уповноваженою комісією Конкурсу, підведення підсумків Конкурсу, визначення фіналістів.

ІІІ етап – 05.02.2020 – оголошення фіналістів Конкурсу.

IV етап – з 06.02.2020 по 19.03.2020 (включно) – визначення переможців Конкурсу.

Всі учасники, які потрапили до переліку фіналістів, повинні надати 3Д моделі до кожної роботи що вибрана у фінал в період 7 календарних днів з моменту оголошення фіналістів.

В разі не отримання 3Д моделі в заявлений термін дана робота дискваліфікується.

V етап — 20.03.2020 — оголошення переможців Конкурсу.

Публікація результатів Конкурсу на сайті Організатора в мережі Інтернет та вручення сертифікату, нагороди переможцям Конкурсу відповідно до п. 2.12 правил цього Конкурсу.

1.7. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

1.8. Брати участь в Конкурсі можуть фізичні особи, яким виповнилося 18 років та мають повну цивільну дієздатність відповідно чинного законодавства України, та юридичні особи(надалі – «Конкурсанти», «Учасники»).В разі участі в конкурсі юридичних осіб, має бути визначена фізична особа-координатор.

1.9. До участі в Конкурсі приймаються роботи, які подані у встановленому порядку конкурсного відбору. Кожен Конкурсант має право подати необмежену кількість конкурсних робіт, проектів. Конкурсні роботи можуть бути перевірені на авторство. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, проекти, які раніше були запущені у виробництво.

1.10. Переможців Конкурсу визначає комісія, що утворюється Організатором Конкурсу.

1.11. Вся інформація щодо умов проведення Конкурсу поширюється шляхом її розміщення в мережі Інтернет на сайті www.mvm.ua. На вказаному сайті також розміщується додаткова інформація про проведення Конкурсу, всі зміни, що вносяться до Правил проведення Конкурсу (до його початку), можливі зміни дати визначення Переможця та результати його проведення.

1.12. Конкурсні роботи, які переможуть у Конкурсі, можуть бути використані в господарській діяльності Організатора Конкурсу.

1.13. Фактом надсилання анкети-заявки для участі у Конкурсі, Конкурсант добровільно надає Організатору Конкурсу, як володільцю персональних даних безумовну згоду на збір та обробку своїх наданих в рамках Конкурсу персональних даних, а саме імені, прізвища, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, а також інших даних (надалі – «Дані»). Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, використання, знищення Даних, а також їх внесення Даних до баз даних, використання з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) зокрема право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Учасник, погоджується та підтверджує, що він повідомлений та знає про джерела збирання, місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних та знає свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України.

1.14. Надсилаючи свою роботу на Конкурс, учасники надають право Організатору Конкурсу на використання надісланого матеріалу виключно для цілей цього Конкурсу. Організатор не має права використовувати надіслані на Конкурс роботи в своїй господарській діяльності без надання на це згоди автора роботи та/або укладання відповідного договору згідно чинного законодавства України.

1.15. Організатор Конкурсу залишає за собою право:

 • встановлювати терміни Конкурсу та достроково припинити чи продовжити проведення Конкурсу, ввести додаткові етапи в Конкурсі з розробкою нових чи доопрацюванням вибраних робіт фіналістів;
 • забезпечити прийом конкурсних робіт чи відхилити будь-яку роботу;
 • формувати склад Комісії;
 • оголосити результати Конкурсу;
 • забезпечити нагородження переможця Конкурсу.

1.16. Організатор Конкурсу має право в односторонньому порядку доповнити або змінити правила проведення Конкурсу.

1.17. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, обставин непереборної сили чи подій надзвичайного характеру, що можуть зробити неможливим виконання умов Конкурсу.

2. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ

2.1. Один учасник може самостійно подати заявку або бути номінований на участь в будь-якій з двох або одночасно в обох наступних номінаціях Конкурсу:

 • Дверна ручка.
 • Колекція дверної та меблевої фурнітури (дверна ручка, накладки, меблеві ручки та гачки).

2.2. Для участі в Конкурсі необхідно відповідати вимогам, встановленим п. 1.8.-1.9. цих Правил і виконати дії, встановлені п.2.3. цих Правил.

2.3. Для участі в Конкурсі необхідно зареєструватися на веб-сайті www.mvm.ua., заповнивши в електронному вигляді анкету-заявку та додати посилання на конкурсну роботу на файл обмінник чи google диск.

2.4. Конкурсна робота має відповідати наступним вимогам:

2.4.1. Дверна ручка:

 • повинна складатися з натискної частини і установчої розетки. Розетка – спеціальна декоративна накладка, котра може бути різної форми (кругла, квадратна, так і іншої форми, тощо);
 • при розробці важливо враховувати, що розміри стандартної розетки (круглої або квадратної) 50х50 мм, а можлива довжина будь-якої моделі від 125 до 145 мм;
 • розроблена модель повинна мати можливість установки за допомогою стандартного квадрата 8 мм.

2.4.2. З меблевих ручок повинні бути представлені релінгові ручки та точкові.

2.4.3. Всі концепти повинні мати трьох вимірний дизайн в форматі малюнку в електронному вигляді у файлах PDF або JPEG розміром до 2 МБ, та безпосередньо сама робота у форматі 3ds Max (*.max) розміром до 100 МБ, що є обов’язковою умовою лише для робіт, що потрапили до переліку фіналістів (повинна бути надана протягом 7 календарних днів з моменту оголошення фіналістів)

2.4.4. Кожна конкурсна робота повинна мати короткий опис (як виникла ідея, її пояснення, в якому стилі виконана робота).

2.5. Матеріали, подані на Конкурс в якості конкурсних робіт, не повертаються.

2.6. До участі в Конкурсі не допускаються зображення, зміст яких суперечить законодавству України; еротичного чи образливого змісту; містять ненормативну лексику; містять заклики до насильства, дискримінації, прояву расової та/або національної нетерпимості, суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», порушують права третіх осіб, а також порушують інші вимоги, встановлені цими Правилами і нормами чинного законодавства України.

2.7. Підсумки Конкурсу та визначення фіналістів та переможців здійснюється Комісією, що формується з представників від Організатора та членів Журі.

2.8. Орієнтовними критеріями оцінювання дизайн-проектів є:

 • відповідність меті та завданню, умовам і програмі Конкурсу;
 • оригінальність і раціональність запропонованих проектних рішень;
 • творчий підхід;
 • цілісність та якість дизайну, його новизна та промислова придатність.

2.9. Умови дискваліфікації робіт:

 • конкурсні роботи, дизайн-проекти, що не відповідають вимогам до подачі чи оформлення, надсилання документів, Комісія має право виключити з Конкурсу без попередження;
 • конкурсні роботи, дизайн-проекти та заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться;
 • надана неправдива інформація дає право на повну дискваліфікацію конкурсних робіт, дизайн-проектів;
 • виявлення факту копіювання ідей інших учасників, а також порушення немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності або третіх осіб.

2.10. Загальна кількість переможців Конкурсу визначається комісією. Організатори Конкурсу мають право встановити додаткову номінацію або додаткове призове місце.

2.11. Рішення Організаторів щодо переможців є остаточним і зміні не підлягає.

2.12. Учасники Конкурсу, які за рішенням Комісії Організаторів Конкурсу обрані переможцями, будуть повідомлені про це представником Організатора засобами зв’язку (по телефону, електронній пошті) з подальшою публікацією результатів Конкурсу на сайті www.mvm.ua в мережі Інтернет.

Представники Організатора Конкурсу мають право додатково зв’язуватись із переможцями для уточнення організаційних питань.

2.13. За результатами проведення Конкурсу з переможцями укладається договір, який є підставою отримання винагороди.

2.14. Переможці Конкурсу отримують винагороду у вигляді:

 • повний юридичний супровід оформлення патенту на промисловий зразок за законодавством України;
 • одноразову грошову винагороду у розмірі 35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) грн. за вирахуванням відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • а також платіж у розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) %, від продажу даної моделі після її виготовлення та фактичної реалізації, за вирахуванням суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які виникають за даним розрахунком.

2.15. Організатор Конкурсу залишає за собою право встановлювати спеціальні призи і премії учасникам Конкурсу, про що зазначається в умовах Конкурсу.

2.16. Для отримання переможцем винагороди Організатором Конкурсу можуть бути запитані додаткові документи у переможця.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ РОБІТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

3.1. З метою відбору та об’єктивного оцінювання конкурсних робіт учасників Конкурсу та визначення його переможців Організатор створює Конкурсну комісію (надалі – Комісія), до складу якої входять представники від Організатора та члени Журі (надалі – Журі) — видатні експерти у сфері дизайну, які беруть участь у Конкурсі на добровільних та безкоштовних засадах, при умові підписання відповідної згоди.

Персональний склад Журі затверджується Організатором.

Організатором Конкурсу здійснюються відповідальним модератором (надалі – Модератор), котрий призначається Організатором.

Відповідальний Модератор бере участь у роботі Журі без права голосу.

3.2. Кількість членів журі не обмежується.

3.3. Члени Журі зобов’язані дотримуватись таємниці голосування та інформації щодо конкурсних робіт учасників Конкурсу, а також під час прийняття остаточного рішення про фіналістів або переможців та не мають права обговорювати роботи учасників Конкурсу до голосування, оприлюднювати результати голосування до офіційного оголошення результатів Конкурсу, згідно п.2.7.

3.4. Перед початком Конкурсу всі члени Журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.

Члени Журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком голосування і пояснити його суть.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

3.5. Результати проведення кожного етапу голосування Конкурсу оформлюються протоколами голосування Комісії за кожною із номінацій, в яких зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують Організатор, відповідальний Модератор та члени Журі, які брали участь у голосуванні. Протоколи голосування Комісії та відомості щодо підсумків голосування зберігаються у Організатора Конкурсу протягом двох років.

3.6. Дипломи переможців Конкурсу підписують Організатор та члени Журі.

3.7. Журі Конкурсу:

3.7.1. отримує від модератора Конкурсу файли з роботами, прийнятими на Конкурс;

3.7.2. розглядає роботи, формулює свій короткий висновок та дає оцінку щодо кожної з них;

3.7.3. Кожен член Журі оцінює роботу Учасника критеріями Конкурсу вказаними в пункті 2.8.

3.7.4. Якщо автор роботи у будь-який спосіб намагається вплинути на рішення членів Журі до оголошення офіційного рішення — член Журі зобов’язаний повідомити про це Модератора Конкурсу.

3.7.5. Журі не має права розголошувати результати Конкурсу до офіційного оголошення.

3.8. Рішення Журі передаються на розгляд представникам Організатора, які входять до складу Комісії для формування остаточного офіційного рішення Комісії.

3.9. Модератор виконує наступні функції:

3.9.1. в період проведення Конкурсу отримує і реєструє роботи, які надійшли від авторів на електронну адресу konkurs@mvm.ua, чи заповненою онлайн заявкою на сайті https://mvm.ua;

3.9.2. ухвалює рішення про те, чи відповідає отримана робота вимогам Конкурсу, і в разі негативного рішення повідомляє про своє рішення авторові роботи на електронну адресу, яка була вказана в надісланій роботі;

3.9.3. реєструє роботи, допущені до Конкурсу, і зберігає в суворій таємниці отриману інформацію від учасників конкурсу;

3.9.4. дискваліфікує роботи учасників, які не відповідають умовам конкурсу згідно п.2.8.;

3.9.5. розсилає членам Журі на розгляд роботи, які відповідають вимогам правилам конкурсу;

3.9.6. адмініструє сторінку Конкурсу на сайті https://mvm.ua/

3.9.7. оприлюднює остаточне рішення Журі з коментарями та оцінками членів Журі;

3.9.8. листується з авторами робіт, які визнані фіналістами і переможцями.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Участь у Конкурсі не є обов’язковою.

4.2. Учасник Конкурсу гарантує, що надані ним конкурсні роботи для участі в Конкурсі, підготовлені ним самостійно, і не порушує авторські та інші права і законні інтереси третіх осіб. Організатор Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі учасників, які порушили зазначені вище положення.

4.3. У разі пред’явлення до Організатора третіми особами претензій, пов’язаних з порушенням авторських та/або інших прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або у зв’язку з їх використанням, розміщенням на сайті та/або у ЗМІ, відповідальність перед третіми особами за таке порушення несуть відповідні учасники Конкурсу.

4.4. Факт участі в Конкурсі означає, що його учасники погоджуються з тим, що в разі участі або перемоги в Конкурсі їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв’ю та інші матеріали можуть бути використані Організатором Конкурсу.

4.5. Всі майнові права інтелектуальної власності на дизайн учасника, створений за замовленням Організатора Конкурсу, і що став переможцем, будуть належати Організатору Конкурсу. Основною умовою виплати винагороди переможцю буде укладання договору про створення за замовленням та використання промислового зразку, де буде закріплена передача всіх майнових прав на дизайн-проект Організатору Конкурсу, що за своєю суттю буде договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

4.6. Організатор Конкурсу, а також уповноважені ним особи не несуть перед учасниками відповідальності за не ознайомлення учасників з результатами Конкурсу, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками обов’язків, передбачених цими Правилами.

4.7. Всі учасники та переможець Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з доступом в Інтернет, поштові витрати, витрати на телефонний зв’язок, проїзд тощо).

4.8. Відповідальність Організатора Конкурсу щодо видачі винагороди обмежується виключно виплатами, вказаними в п. 2.14. цих Правил.