ss

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ДОТИК НАТХНЕННЯ 2018»

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Конкурсу «ДОТИК НАТХНЕННЯ 2018» (надалі – конкурс) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ» (надалі - Організатор), що знаходиться за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2А.

1.2. Конкурс є відкритим для участі всіх бажаючих відповідно до п. 1.5 правил цього Конкурсу. Конкурс проводиться на території України відповідно до цих Правил проведення Конкурсу та чинного законодавства України. Більш детальну інформацію про Конкурс можна знайти в Інтернеті на сайті ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ» www.mvm.ua.

УВАГА! Не визнаються Учасниками Конкурсу та не можуть брати участь в ньому власники та працівники Організатора, власники та співробітники рекламних агентств та інших організацій, причетних до проведення Конкурсу, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Конкурсу.

1.3. Конкурс проводиться в період з 20.10.2018 до 05.03.2019 та складається з наступних етапів:
І етап – з 20.10.2018 до 31.01.2019 (включно) - прийом конкурсних робіт для участі в Конкурсі. Роботи, що подані після закінчення вказаного терміну, до Конкурсу не приймаються.
ІІ етап – з 01.02.2019 по 10.02.2019 (включно) - розгляд конкурсних робіт уповноваженою комісією Організатора конкурсу, підведення підсумків Конкурсу, визначення фіналістів.
ІІІ етап – 11.02.2019 - оголошення фіналістів конкурсу.
IV етап – з 12.02.2019 по 04.03.2019 (включно) - визначення переможців Конкурсу. Організатор має право оголосити про додатковий етап у конкурсі з доробкою в роботах фіналістів чи створення фіналістами додаткових конкурсних робіт для підтвердження вибору даних осіб фіналістами, їх кваліфікації для вибрання з поміж них переможців конкурсу. В разі організації додаткового етапу конкурсу для фіналістів будуть оголошені нові дати, терміни проведення IV та V етапів конкурсу.
V етап - 05.03.2019 - оголошення переможців конкурсу Організатором. Публікація результатів Конкурсу на сайті Організатора в мережі Інтернет та вручення сертифікату про перемогу Переможцю Конкурсу відповідно до п. 2.12 правил цього Конкурсу.

1.4. Участь у Конкурсі безкоштовна.

1.5. Брати участь в Конкурсі можуть фізичні та юридичні особи. В разі участі в конкурсі юридичних осіб, має бути визначена фізична особа-координатор.
До участі в конкурсі допускаються фізичні особи, громадяни України, яким виповнилося 18 років та мають повну цивільну дієздатність відповідно чинного законодавства України та юридичні особи-резиденти України, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України та не знаходяться в стані припинення або банкрутства (надалі – «Конкурсанти», «Учасники»).

1.6. До участі в Конкурсі приймаються роботи, які подані у встановленому порядку конкурсного відбору. Кожен Конкурсант має право подати необмежену кількість конкурсних робіт, проектів. Конкурсні роботи можуть бути перевірені на авторство. Не допускаються в участь у Конкурсі роботи, проекти, які раніше були подані на участь у аналогічні за змістом конкурси, чи раніше презентувалися на огляд громадськості.

1.7. Переможців конкурсу визначить комісія, створена Організатором Конкурсу.

1.8. Вся інформація щодо умов проведення Конкурсу здійснюється шляхом її розміщення в мережі Інтернет на сайті www.mvm.ua. На вказаному сайті також розміщується додаткова інформація про проведення Конкурсу, всі зміни, що вносяться до Правил проведення Конкурсу (до його початку) та результати його проведення.

1.9. Конкурсні роботи, які переможуть у конкурсі буде використано в господарській діяльності Організатора Конкурсу.

1.10. Фактом надсилання анкети-заявки для участі у Конкурсі, Конкурсант добровільно надає Організатору Конкурсу, як володільцю персональних даних безумовну згоду на збір та обробку своїх наданих в рамках Конкурсу персональних даних, а саме імені, прізвища, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, а також інших даних (надалі – «Дані»), на строк, з метою та в обсязі, необхідному для організації та проведення Конкурсу. Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, використання, знищення Даних, а також їх внесення Даних до баз даних, використання з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) зокрема право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Учасник, погоджується та підтверджує, що він повідомлений та знає про джерела збирання, місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних та знає свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України.

1.11. Надсилаючи свою роботу на Конкурс, учасники надають право Організатору Конкурсу на використання надісланого матеріалу виключно для цілей цього Конкурсу. Організатор не має права використовувати надіслані на Конкурс роботи в своїй господарській діяльності без надання на це згоди автора роботи та/або укладання відповідного договору згідно чинного законодавства України.

1.12. Організатор Конкурсу залишає за собою право:
- встановлювати терміни Конкурсу та достроково припинити чи продовжити проведення Конкурсу, ввести додаткові етапи в конкурсі з розробкою нових чи доопрацюванням вибраних робіт фіналістів;
- забезпечити прийом конкурсних робіт чи відхилити будь-яку роботу;
- формувати склад Комісії;
- оголосити результати Конкурсу;
- забезпечити нагородження переможця Конкурсу.

1.13. Організатор Конкурсу має право в односторонньому порядку доповнити або змінити правила проведення конкурсу.

1.14. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, якi можуть зробити неможливим виконання умов конкурсу.


Інформацію про зміни дати визначення Переможця або в умовах Конкурсу можна буде дізнатися на сайті www.mvm.ua.

2. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ

2.1. Для участі в конкурсі необхідно відповідати вимогам, встановленим п. 1.5.-1.6. цих Правил і виконати дії, встановлені п.2.2. цих Правил.

2.2. Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на веб-сайті www.mvm.ua. заповнивши в електронному вигляді анкету-заявку та додати посилання на конкурсну роботу.

2.3.Конкурсна робота має відповідати наступним вимогам:
- Дверна ручка повинна складатися з натискної частини і установчої розетки. Розетка – спеціальна декоративна накладка, котра може бути різної форми (кругла, квадратна, так і іншої форми, і т.д.).
- При розробці важливо враховувати, що стандартний розмір розетки 50х50 мм, а довжина від 125 до 145 мм.
- Розроблена ручка повинна мати можливість установки за допомогою стандартного квадрата 8 мм.
- Трьох вимірний дизайн в форматі малюнок в електронному вигляді (візуалізація у файлах PDF, JPEG до 2 МБ та безпосередньо сама робота в Tiff, EPS, MAX розміром до 100 МБ).
- Кожна конкурсна робота повинна мати короткий опис (як виникла ідея, її пояснення, в якому стилі виконана робота).

2.4. Матеріали, подані на конкурс в якості конкурсних робіт, не повертаються.

2.5. До участі в Конкурсі не допускаються зображення, зміст яких суперечить законодавству України; еротичного чи образливого змісту; містять ненормативну лексику; містять заклики до насильства, дискримінації, прояву расової та/або національної нетерпимості, суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", порушують права третіх осіб, а також порушують інші вимоги, встановлені цими Правилами і нормами чинного законодавства України.

2.6. Підсумки Конкурсу та визначення Переможця здійснюється Комісією, що формується з представників Організатора.

2.7. Орієнтовними критеріями оцінювання дизайн-проектів є:
- відповідність меті та завданню, умовам і програмі конкурсу;
- якість, оригінальність і раціональність запропонованих проектних рішень;
- творчий підхід;
- цілісність та якість дизайну, його новизна та промислова придатність.

2.8. Умови дискваліфікації робіт:
- конкурсні роботи, дизайн-проекти, що не відповідають вимогам до подачі чи оформлення, надсилання документів, Комісія має право виключити з Конкурсу без попередження;
- конкурсні роботи, дизайн-проекти та заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться;
- надана неправдива інформація дає право на повну дискваліфікацію конкурсних робіт, дизайн-проектів;
- виявлення факту копіювання ідей інших учасників, а також порушення немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності або третіх осіб.

2.9. Загальна кількість Переможців Конкурсу (надалі – Переможці) визначається комісією. Організатори конкурсу мають право встановити додаткову номінацію або додаткове призове місце.

2.10. Рішення Організаторів щодо Переможців є остаточним і зміні не підлягає.

2.11. Учасники Конкурсу, які за рішенням Комісії Організаторів Конкурсу обрані переможцями, будуть повідомлені про це представником Організатора засобами зв’язку (по телефону, електронній пошті) з подальшою публікацією результатів Конкурсу на сайті www.mvm.ua в мережі Інтернет.


Представники Організатора Конкурсу мають право додатково зв’язуватись із переможцями для уточнення організаційних питань.

2.12. Якщо учасник Конкурсу не відповідає за номером телефону або на електронне повідомлення Організатора Конкурсу протягом 30 робочих днів з моменту надсилання офіційного повідомлення про обрання цього учасника переможцем Конкурсу та/або не відповідає на телефонні дзвінки, Організатори Конкурсу мають право без додаткового попередження обрати іншого учасника переможцем Конкурсу. У випадку, якщо учасник, що обраний переможцем, вказав неправильну контактну інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти) у заявці на участь у Конкурсі, Організатор Конкурсу автоматично обирають іншого переможця, якщо це можливо.

2.13. За результатами проведення конкурсу з переможцями укладається договір, який є підставою отримання винагороди.

2.14. Переможці конкурсу отримують у винагороду:
- повий юридичний супровід реєстрації авторського права Конкурсних робіт Переможців та отримання патенту на промисловий зразок;
- одноразову грошову винагороду у розмірі 35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) грн. за вирахуванням відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- а також платіж у розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) % для юридичних осіб і для фізичних осіб у розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) % за вирахуванням суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які виникають за даним розрахунком, від продажу даної моделі після її виготовлення та фактичної реалізації.

2.15. Для отримання переможцем винагороди Організатором Конкурсу можуть бути запитані додаткові документи у Переможця.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Участь у Конкурсі не є обов'язковою.

3.2. Учасник Конкурсу гарантує, що надані ним конкурсні роботи для участі в Конкурсі, підготовлені ним самостійно, і не порушує авторські та інші права і законні інтереси третіх осіб. Організатор конкурсу залишають за собою право відсторонити від участі в Конкурсі учасників, які порушили зазначені вище положення.

3.3. У разі пред'явлення до Організатора третіми особами претензій, пов'язаних з порушенням авторських та/або інших прав на об'єкти інтелектуальної власності та/або у зв'язку з їх використанням, розміщенням на сайті та/або у ЗМІ, відповідальність перед третіми особами за таке порушення несуть відповідні учасники Конкурсу.

3.4. Факт участі в Конкурсі означає, що його учасники погоджуються з тим, що в разі участі або перемоги в Конкурсі їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв'ю та інші матеріали можуть бути використані Організатором конкурсу.

3.5. Всі майнові права інтелектуальної власності на дизайн учасника, створений за замовленням Організатора Конкурсу, і що став переможцем, будуть належати Організатору конкурсу. Основною умовою виплати винагороди Переможцю буде укладання договору про створення за замовленням та використання промислового зразку, де буде закріплена передача всіх майнових прав на дизайн-проект Організатору конкурсу, що за своєю суттю буде договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

3.6. Організатор Конкурсу має право не відповідати на скарги, питання і інші повідомлення Учасників Конкурсу, що надійшли на електронну адресу в період проведення конкурсу.

3.7. Організатор Конкурсу, а також уповноважені ним особи не несуть перед учасниками відповідальності за не ознайомлення учасників з результатами Конкурсу, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками обов'язків, передбачених цими Правилами.

3.8. Всі учасники та переможець Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з доступом в Інтернет, поштові витрати, витрати на телефонний зв'язок, проїзд тощо).

3.9. Організатор конкурсу не несуть відповідальності за технічні збої мережі Інтернет-провайдера, до якої підключений учасник Конкурсу, за дії / бездіяльності оператора інтернет-зв'язку, до якого підключений учасник Конкурсу.

3.10. Відповідальність Організатора Конкурсу щодо видачі винагороди обмежується виключно виплатами, вказаними в п. 2.13. цих Правил.