Дробенко Марія - 2

Київ

У дизайн-рішення дверної ручки була покладена ідея більш раціонального та вдумливого використання сировинного матеріалу, що водночас полегшує масу готового виробу та зменшує матераіломісткість. Модель виконана з двої окремих пластин, з'єднаних між собою зв'язями, що імітують рослинні форми, наявні в природі.